E-mailadres
Uw e-mailadres wordt in de eerste plaats gebruikt om met u te kunnen communiceren en om u op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen diensten van FDBCK, indien u via de website heeft aangegeven daar prijs op te stellen.
Indien u deze informatie niet meer wilt ontvangen kunt u zich hiervoor afmelden via de nieuwsbrief dan wel een bericht sturen naar info@fdbck.nl.

Analyse van gegevens en cookies
De gegevens die ontstaan bij het aanklikken van informatie op onze website(s) of door uitwisseling van informatie tussen de website en uw computer (door middel van bepaalde tekstbestandjes, zgn. cookies) geven ons informatie die van belang is voor de verbetering en ontwikkeling van producten en diensten, zoals de optimalisering van de website. Deze informatie ontlenen wij aan de analysering van deze gegevens die overzichten e.d. opleveren die niet in verband staan met individuele gebruikers. Uw persoonlijk gebruik kan daaruit niet worden afgeleid.

Cookies worden ook gebruikt om gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke instellingen te bewaren. Bij een volgend bezoek hoeft u dan niet opnieuw uw gegevens in te voeren.
De meeste internetbrowsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te blokkeren of om u vooraf te laten melden wanneer er een cookie wordt geplaatst. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken. Meer informatie over cookies kunt u vinden op www.cookiecentral.com/faqof op http://www.microsoft.com/info/nl/cookies.mspx.

Ontvangers van gegevens
Uw gegevens die door FDBCK worden verzameld en gebruikt, zijn toegankelijk voor de medewerkers van FDBCK, die de gegevens nodig hebben bij de uitoefening van hun functie. Er zijn in beginsel geen externe partijen die de gegevens ontvangen, behalve voor het geven van actuele informatie over producten en diensten indien uw gegevens daarvoor mogen worden gebruikt (zie daarvoor hierna onder Actuele informatie). Het kan ook voorkomen dat op grond van een wettelijke verplichting of een geschil incidenteel de gegevens aan externe partijen ter beschikking moeten worden gesteld.

Actuele informatie
Wij houden u graag op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en producten van FDBCK en (gerelateerde) bedrijven, die daarvoor uw voor communicatie benodigde gegevens kunnen ontvangen. Indien u deze informatie niet meer wilt ontvangen of niet wilt dat de daarvoor benodigde communicatiegegevens aan andere (gerelateerde) bedrijven worden verstrekt, kunt u zich via info@fdbck.nl afmelden.

Wijzigingen
Belangrijke wijzigingen in deze privacyverklaring worden op deze website bekend gemaakt.

Wat zijn je (privacy)rechten met betrekking tot je persoonsgegevens?
Je hebt in onder bepaalde omstandigheden de volgende (privacy)rechten met betrekking tot je persoonsgegevens:

  • het recht om jezelf vrijelijk en met redelijke tussenpozen tot ons te wenden met het verzoek je mede te delen of over jou persoonsgegevens worden verwerkt, en zo ja, om inzage te verkrijgen van deze persoonsgegevens;
  • het recht om je persoonsgegevens te laten verbeteren of aan te vullen als deze onjuist of onvolledig zijn;
  • het recht om je persoonsgegevens te laten te verwijderen of de verwerking van je persoonsgegevens te laten beperken;
  • het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van je persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing; en
  • het recht op gegevensoverdraagbaarheid als er sprake is van verwerking van je persoonsgegevens via geautomatiseerde procedés op grond van je toestemming of in het kader van de uitvoering van een overeenkomst.

Je kunt een verzoek met betrekking tot je persoonsgegevens bij ons indienen door een email te sturen naar info@fdbck.nl

Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je van mening bent dat onze verwerking van je persoonsgegevens inbreuk maakt op de privacyregelgeving. Meer informatie kan je vinden op de website http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Over deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 15 mei 2019. Deze privacyverklaring kan gewijzigd worden. We zullen je van wijzigingen op de hoogte stellen.

Heb je verdere vragen over privacy?
Heb je na het lezen van deze privacyverklaring nog verdere vragen over hoe we je persoonsgegevens verwerken? Neem dan contact op met FDBCK op het emailadres info@fdbck.nl